Disclaimer

Disclaimer

Inhoud
Hoewel Dura Vermeer Bouw Zuid West bv (kortweg: Dura Vermeer) ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of in de context waarin deze wordt gebruikt. Dura Vermeer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Dura Vermeer accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Dura Vermeer kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Dura Vermeer geen invloed heeft. Wij kunnen daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.